April 2018

Gumiin Waaqeffannaa Addunyaa waggaa 10ffaa kabajuuf jira.

(Waaqeffannaa, 08/04/2018) Gumiin Waaqeffannaa Addunyaa waggaa 10ffaa itti hundeeffame Norway, Bergen keessatti kabajuuf jira. GWA waggoota kurnan darban (2008-2018) keessatti hojii aadaa fi amantii Oromoo guddisu, beeksisuu fi babal’isu hojjachaa jira. Ayyaanni kun Waxabajii 22-24…