January 2018

Irreecha Laga Soor Iluu Abbaa Booraa

(Waaqeffannaa, 3 Janaury 2018) Kun Waaqeffatoota saglan Iluu  Irreecha Laga Soor Iluu Abbaa Booraa bara 2014 irratti duudhaa fi amantii Oromoo ganamaan dhiyaatan. Ayyaana Laga Soor Iluu Abbaa Booraa, Mattuu keessatti kabajame irratti Waaqeffattooti Salgan…