July 7, 2024Gadda Gumiin Waaqeffannaa Addunyaa

Gumiin Waaqeffannaa Addunyaa ogeessa Oromoo hojii toleeyyummaan tajaajila maraalessa kennaa ture, Girmaa Gamadaa, du’aan ofbiraa dhabuutti hedduu gaddeera. Girmaan dhukkubsatee erga wal’aanamaa ture booda Adoolessa 4,2024 addunyaa kanarraa boqote. Girmaan yeroo bara jireenya isaa keessatti…